Seloste henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä:

1. Rekisterinpitäjä

Ompelukonekeskus Koivu Oy (Ompelijanmaailma on Ompelukonekeskus Koivu Oy:n aputoiminimi). Osoite: Asemakatu 21, 38210 SASTAMALA, Y-tunnus 0624381-2

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Petri Koivu, puh: 0500 - 443 784, email: petri@ompelijanmaailma.fi

3. Rekisterin nimi

Ompelijanmaailman asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste

Asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja käytetään vain siinä laajuudessa, kuin on tarpeen asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Ompelijanmaailma –verkkopalvelun mukaisten velvoitteiden hoitamiseen. Tällaisia ovat mm. yhteydenpito asiakkaaseen tilauksiin liittyvissä kysymyksissä, laskutus ja tuotteiden toimitus. Kerättävät henkilötiedot ovat välttämättömiä näiden asioiden hoitamiseksi, koska ilman niitä ei tilattuja tuotteita voida laskuttaa ja toimittaa. 

Ompelukonekeskus Koivu Oy voi lisäksi käyttää rekisterissä olevia tietoja palveluidensa kehittämis- ja markkinointitarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamiseksi vaadittavat välttämättömät tiedot välitetään tarvittaville kuljetusorganisaatioille (esim. Posti ja Matkahuolto). Mahdollisen luotollisen maksutapahtuman edellyttämät välttämättömät tiedot välitetään luoton myöntävälle rahoitusyhtiölle (Svea Economy).
Erilaisten koneiden ja laitteiden takuutietoihin liittyviä välttämättömiä henkilötietoja voidaan välittää laitteiden valmistajille, maahantuojille tai valtuutetuille huoltoliikkeille takuun voimaan saattamiseksi tai mahdollisten takuuasioiden hoitamiseksi.
Kirjanpidon edellyttämiä henkilötietoja voidaan välittää tilitoimistolle.
Kaikki edellä mainitut tahot ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Ompelijanmaailma ei käytä rekisterissään ns. automaattista päätöksentekoa eli profilointia.

Mikäli palvelu siirtyy kolmannelle, voidaan koko rekisteri siirtää kolmannelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kuluttaja-asiakkaiden, yrityspalvelut -asiakkaiden ja koulupalvelut -asiakkaiden yhteystietoja.

  • Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Laskutus- ja toimitustiedot sekä Y-tunnus (yritys- ja kouluasiakkaat)
  • Tilaus/ostohistoria
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Muut asiakkuuteen liittyvät tarvittavat tiedot

6. Rekisterin tietojen saanti

Rekisteritiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaan itsensä ilmoittamana: verkkokaupan tilauksista, ostotapahtumasta myymälässä tai asiakkaan yhteydenotoista (puhelimitse tai sähköisesti). Tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Rekisterin käyttäjät

Rekisteriä käyttävät vain Ompelukonekeskus Koivu Oy:n henkilökuntaan kuuluvat ennalta määrätyt tunnetut henkilöt, jotka ovat sitoutuneet toimimaan tämän selosteen, annettujen ohjeiden ja tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön keskeisten vaatimusten mukaisesti. Tietoja käsittelyssä huomioidaan, että ulkopuoliset eivät pääse näkemään tietoja tai muulla tavoin pääse tietoihin käsiksi. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on suoraan tarve käsitellä kyseisiä tietoja annettujen työtehtävien hoitamiseksi.

8. Rekisteritietojen säännönmukaiset luovutukset

Ompelukonekeskus Koivu Oy ei säännönmukaisesti myy tai luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille EU:n alueella tai sen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu sen sisältämien tietojen sisältö huomioon ottaen tarkoituksenmukaisilla teknisillä ratkaisuilla (esim. salasanoin ja palomuurein). Kaikki rekisteröidyt tiedot säilytetään valvotuissa tai lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä selvitys rekisterissä olevista häntä itseään koskevista henkilötiedoista ja niiden käytöstä. Pyyntö asiasta on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteröidyn oikeus vaatia virheen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisemista. Pyyntö asiasta on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Rekisteröidyn oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Pyyntö asiasta on tehtävä kirjallisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle tai asiakaspalveluumme myynti@ompelijanmaailma.fi tai verkkokaupan tilauksen lisätiedot -kohdassa.

13. Rekisteröidyn valitusoikeus

Mikäli rekisteröity katsoo tarpeelliseksi, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.